Uppdatering av hemsidan

-

En av våra medlemmar i föreningen studerar till UX-designer. I hans examensarbete kommer han att arbeta med att uppdatera Ankarparkens hemsida. Ett första steg i detta arbete är en enkät som han vill att så många som möjligt svarar på.

Länk till enkäten finns när loggar in på Ankarparkens hemsida.

Ni klickar först på fliken "Intranät" och därefter på fliken "Enkät till hemsidan". Se bild nedan. 

Det kommer även sättas upp ett dokument i varje trappuppgång med info om enkäten.

 

Vi hoppas så många som möjligt vill svara på enkäten!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

 

 

5 Feb

Detta händer vecka 6

-

19 Jan

Enkät till hemsidan

-

19 Jan

Uppdatering av hemsidan

-