Avgiftshöjning

-

På grund av ökade driftskostnader i föreningen på 2-4 % kommer vi behöva höja avgifterna.

Avgifterna höjs med 1% fr.o.m. 2022-01-01

Hoppas alla har förståelse för detta.

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen

 

29 Nov

Odlingslådorna

-

28 Nov

Avgiftsändring

-

24 Nov

Parkeringskort

-