Avgiftshöjning

-

På grund av ökade driftskostnader i föreningen på 2-4 % kommer vi behöva höja avgifterna.

Avgifterna höjs med 1% fr.o.m. 2022-01-01

Hoppas alla har förståelse för detta.

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen

 

4 Jul

Brandvarnare

-

20 Jun

Gästparkeringsplatser

-

20 Jun

Trivselregler för gemensamma takterrasser

-