Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

Styrelsen har omförhandlat föreningens gruppavtal med Tele2 vilket innebär att från och med den 1e juli 2024 och framåt har vi nya förutsättningar.

Från att idag ha ett bredband med hastigheten 50/10 Mbit/s kommer vi nu i stället att ha hastigheten 500/50 Mbit/s.

För att ta del av det nya erbjudandet behöver varje lägenhetsinnehavare ta kontakt med Tele2, se det bifogade brevet från Tele2 för kontaktuppgifter. TV-utbudet kommer att vara detsamma.

Det nya avtalet innebär också en sänkt avgift. Från att varje lägenhet idag betalar 199 kr per månad är nu den nya kostnaden 145 kr per månad. Sänkningen träder i kraft fr o m juli vilket går att se på det kommande avi-utskicket från Bredablick.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

 

Klicka här för att ladda ner avtalet

28 Maj

Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024