Trivselregler för gemensamma takterrasser

-

 

Takterrasserna tillhör våra gemensamma ytor som är tillgängliga och öppna för alla medlemmar i Brf Ankarparken, utan bokningssystem.  

Följande gemensamma trivselregler gäller för takterrasserna:

  

  • När vi lämnar terrasserna ser vi till att det är rent, städat och iordningställt, så att vi alla kan njuta fullt ut av dem.  

 

  • Rökning på terrassen är tillåtet men fimpning ska då ske i egen medhavd askkopp och fimparna får ej lämnas kvar på terrassen eller slängas ner. Detsamma gäller snusprillor. 

 

  • Du som boende ansvarar för de personer som besöker och nyttjar takterrassen. 

 

  • Det är inte tillåtet att sätta upp tält eller andra anordningar utan särskilt tillstånd från styrelsen. Förfrågningar skickas till styrelsen@brfankarparken.se 

 

  • Det är inte tillåtet att beträda planteringarna eller att på något sätt förstöra de odlingar som finns på takterrassen. 

 

  • Sent på kvällarna, efter kl. 22.00, tar vi hänsyn till våra grannar genom att hålla ner volymen på röster och eventuell musik. 

 

  • Vid fest stör vi inte våra grannar med springande i trappor eller genom att föra oväsen. 

 

  • Självklart tar vi ansvar genom full kontroll på barnen, när vi är på terrasserna tillsammans med dem. 

 

  • Om möblemanget på terrasserna går sönder eller saknas, skrivs en felanmälan till styrelsen@brfankarparken.se 

 

Vi hoppas att alla har förståelse för ovanstående regler och att de följs. Då får vi garanterat många trevliga och mysiga stunder uppe på våra fina terrasser.  

 

Välkomna! 

Styrelsen 

4 Jul

Brandvarnare

-

20 Jun

Gästparkeringsplatser

-

20 Jun

Trivselregler för gemensamma takterrasser

-