Trivselregler för gemensamma takterrasser

-

 

Takterrasserna tillhör våra gemensamma ytor som är tillgängliga och öppna för alla medlemmar i Brf Ankarparken, utan bokningssystem.  

Följande gemensamma trivselregler gäller för takterrasserna:

  

  • När vi lämnar terrasserna ser vi till att det är rent, städat och iordningställt, så att vi alla kan njuta fullt ut av dem.  

 

  • Rökning på terrassen är tillåtet men fimpning ska då ske i egen medhavd askkopp och fimparna får ej lämnas kvar på terrassen eller slängas ner. Detsamma gäller snusprillor. 

 

  • Du som boende ansvarar för de personer som besöker och nyttjar takterrassen. 

 

  • Det är inte tillåtet att sätta upp tält eller andra anordningar utan särskilt tillstånd från styrelsen. Förfrågningar skickas till styrelsen@brfankarparken.se 

 

  • Det är inte tillåtet att beträda planteringarna eller att på något sätt förstöra de odlingar som finns på takterrassen. 

 

  • Sent på kvällarna, efter kl. 22.00, tar vi hänsyn till våra grannar genom att hålla ner volymen på röster och eventuell musik. 

 

  • Vid fest stör vi inte våra grannar med springande i trappor eller genom att föra oväsen. 

 

  • Självklart tar vi ansvar genom full kontroll på barnen, när vi är på terrasserna tillsammans med dem. 

 

  • Om möblemanget på terrasserna går sönder eller saknas, skrivs en felanmälan till styrelsen@brfankarparken.se 

 

Vi hoppas att alla har förståelse för ovanstående regler och att de följs. Då får vi garanterat många trevliga och mysiga stunder uppe på våra fina terrasser.  

 

Välkomna! 

Styrelsen 

28 Maj

Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024