Injektering

-

På måndag den 10/10 kommer bolaget BPV Injektering som har hand om arbetet med injekteringen i källaren.

Arbetet kommer att pågå under veckan och det kommer borras en del vilket antagligen kommer att höras.

Det är väggen mot skolan i cykelgarage 5 som ska åtgärdas. Cyklar som står närmast ventilationen mot väggen kommer att behöva flyttas. Informationsblad vilka det gäller kommer att sättas upp.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

19 Mar

Rengöring av takterrasserna

-

9 Mar

Takhöjd i garaget

-

16 Feb

Ljuspollare till innegården och dörren i hus 4

-