Injektering

-

På måndag den 10/10 kommer bolaget BPV Injektering som har hand om arbetet med injekteringen i källaren.

Arbetet kommer att pågå under veckan och det kommer borras en del vilket antagligen kommer att höras.

Det är väggen mot skolan i cykelgarage 5 som ska åtgärdas. Cyklar som står närmast ventilationen mot väggen kommer att behöva flyttas. Informationsblad vilka det gäller kommer att sättas upp.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024

13 Sep

OVK, besiktning av ventilation

OVK, besiktning av ventilation