Injektering

-

På måndag den 10/10 kommer bolaget BPV Injektering som har hand om arbetet med injekteringen i källaren.

Arbetet kommer att pågå under veckan och det kommer borras en del vilket antagligen kommer att höras.

Det är väggen mot skolan i cykelgarage 5 som ska åtgärdas. Cyklar som står närmast ventilationen mot väggen kommer att behöva flyttas. Informationsblad vilka det gäller kommer att sättas upp.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

29 Nov

Odlingslådorna

-

28 Nov

Avgiftsändring

-

24 Nov

Parkeringskort

-