Att bo i en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär både skyldigheter och rättigheter. Skyldigheterna omfattar att vårda och sköta om. Rättigheterna medför att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i dels föreningens stadgar men också Bostadsrättslagen.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Begreppet bostadsrätt används ofta för att beteckna den lägenhet du har. Det är dock viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Detta innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i - lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Detta innebär att medlemmarna gemensamt ansvarar för de gemensamma utrymmena och att miljön är trevlig för de boende, det är inte styrelsens enskilda ansvar.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Som bostadsrättsinnehavare har du ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men, som tidigare nämnts, också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne som medlemmarna gemensamt disponerar.

När du använder din lägenhet ska du se till att bevara ”sundhet, ordning och skick” inom fastigheten. Således ansvarar du också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig i din lägenhet.

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har förmånen att vara med och påverka och utveckla ditt boende på bästa sätt.
Mycket av det som medlemmar i en bostadsrättsförening tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om solidariskt i föreningen. Tillsammans skapar du och dina grannar den boendemiljö ni vill ha, vilket innebär ett gemensamt ansvarstagande för den allmänna trivseln.

Genom att vara engagerad i vad som händer i föreningen kan vi tillsammans öka trivseln, det är viktigt att veta att man behöver inte sitta i styrelsen för att vara med och påverka och främja förändring. Styrelsens yttersta ansvar är, som tidigare nämnt, att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men för att kunna göra det krävs även ett intresse och engagemang från föreningens medlemmar.
27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024

13 Sep

OVK, besiktning av ventilation

OVK, besiktning av ventilation