Kallelse till föreningsstämma 2023-04-25

-

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ankarparken 1, i Västra Hamnen kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma.

Se nedan pdf.

 

 

28 Maj

Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024