2017-04-22 Laddstolpar för fordon

Två laddstolpar för laddning av elfordon kommer att installeras vecka 16-17 i garaget.
Mer information kommer.

28 Sep

Solfångarna

-

28 Sep

Taggsystem

-

26 Sep

Container

-