2017-04-22 Laddstolpar för fordon

Två laddstolpar för laddning av elfordon kommer att installeras vecka 16-17 i garaget.
Mer information kommer.

5 Feb

Detta händer vecka 6

-

19 Jan

Enkät till hemsidan

-

19 Jan

Uppdatering av hemsidan

-