Nyheter Brf Ankarparken

Nyheter för Brf Ankarparken

Nyheter Brf Ankarparken 06/11-2023

Lån: 

Omläggning av ett av föreningens tre större lån om ca 30 miljoner där vi tidigare  hade 0,66 % i ränta till att nu ha bundit i ett år till 4,71 % i ränta. Motsvarar en kostnadsökning om ca 1,2 miljoner på ett år. De resterande två större lånen löper ut till årsskiftet 23/24 respektive sommaren 2025. Budgetmöte inför 2024 är inplanerat till i början på hösten tillsammans med Bredablick. Utfall därifrån presenteras efteråt. 

Uthyrning lokaler:

Föreningen har fått ta emot två uppsägningar av de lokaler vi hyr ut. Gäller Mareli Medical och Tidningsbärarna. Arbetet med att ersätta hyresgästerna är påbörjad och styrelsen tar tacksamt emot tips kring potentiella hyresgäster till styrelsemailen, styrelsen@brfankarparken.se. Tappet av hyresgästerna innebär att föreningen går miste om intäkter om ca 600 000 kr/ år om vi ej får in nya företag att hyra ut till. Hyresavtalen löper ut först till årsskiftet respektive den siste april 2024 varför vi har tid på oss att få in nya hyresgäster.

Elstöd:

Styrelsen har ansökt och blivit beviljat elstöd som nu också är utbetalt, ca 140 000 kr.

OVK:

Till hösten är det tid för obligatorisk OVK-kontroll i samtliga lägenheter. Climat80 kommer att hjälpa oss med uppdraget där dem kommer att skicka ut aviseringar och ge ut information för hur arbetet kommer att fungera. Det är av vikt att alla medlemmar är behjälpliga med att släppa in Climat80 i sin lägenhet för att föreningen ska få kontrollen godkänd.

Förbättringar:

Reparation av våra trädäck är genomfört på en av två takterrasser tillsammans med hjälpsamma medlemmar. Styrelsen har valt att byta de plankor som var i dåligt skick. Resterande trädäck bedöms vara i ett okej skick varför det skulle vara dels onödigt men också väldigt kostsamt att byta hela trädäcken. Grillarna är också uppfräschade samt askhinkar inköpta så att man kan kasta sin aska efter att grillning är genomförd.

Installerat varningslampa vid uppfarten till garagedörren utifrån tidigare motion till årsstämman. 

Byte till LED-lampor genomfördes i april av Miljöbelysning. Föreningen har en garanti på 5 år på lamporna och märker man att en lampa är trasig så felanmäler man direkt på Miljöbelysnings hemsida. Samtliga medlemmar får vara uppmärksamma på eventuellt trasiga lampor.

Omförhandling av vårt avtal med Björkmans Entrémattor är genomförd och vi har fått en rejäl sänkning av kostnaden. Styrelsen har också fattat beslut om att ta bort mattorna i hissarna då vi fått in många klagomål om att de ofta är ihoprullade samt luktar illa då vi har många i föreningen som har hund. 

Planteringarna vid utgång mot Västra Varvsgatan är rensade då murgrönan fick växa fritt på fasaden vilket skadar byggnaden. Nya planteringar ska komma i jorden under sommaren.

/Styrelsen

28 Maj

Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024