Taggar

-

Taggar ska hädanefter beställas enligt samma förfarande som nycklar. 

Beställning läggs till styrelsen som ombesörjer vidarebefordran till Låscentralen. 

Lägenhetsinnehavaren hämtar själv på Låscentralen vid Södervärn och betalar där själv aktuellt pris vilket just nu är 250 kr för själva utförandet + 50 kr/tagg.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

30 Maj

Här är den nya styrelsen för brf Ankarparken

-

29 Mar

Nu är våren snart här!

-

27 Mar

Kallelse till föreningsstämma 2023-04-25

-