Taggar

-

Taggar ska hädanefter beställas enligt samma förfarande som nycklar. 

Beställning läggs till styrelsen som ombesörjer vidarebefordran till Låscentralen. 

Lägenhetsinnehavaren hämtar själv på Låscentralen vid Södervärn och betalar där själv aktuellt pris vilket just nu är 250 kr för själva utförandet + 50 kr/tagg.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024

13 Sep

OVK, besiktning av ventilation

OVK, besiktning av ventilation