Taggar

-

Taggar ska hädanefter beställas enligt samma förfarande som nycklar. 

Beställning läggs till styrelsen som ombesörjer vidarebefordran till Låscentralen. 

Lägenhetsinnehavaren hämtar själv på Låscentralen vid Södervärn och betalar där själv aktuellt pris vilket just nu är 250 kr för själva utförandet + 50 kr/tagg.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

5 Feb

Detta händer vecka 6

-

19 Jan

Enkät till hemsidan

-

19 Jan

Uppdatering av hemsidan

-