Avgift parkeringsplatser

-

- Avgiften för samtliga fasta parkeringsplatser höjs med 50 kr/plats/månad.

- Elbilsplatserna höjs med 200 kr/plats/månad.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen 

 

 

5 Feb

Detta händer vecka 6

-

19 Jan

Enkät till hemsidan

-

19 Jan

Uppdatering av hemsidan

-