Spolning av fastighetens avloppsledningar

Nu är det tid för spolning av fastighetens avloppsledningar i kök, badrum och tvättstuga.

Se bifogat dokument för mer info.
5 Feb

Detta händer vecka 6

-

19 Jan

Enkät till hemsidan

-

19 Jan

Uppdatering av hemsidan

-