Ventilbytet klart

Glada nyheter!

Arbetet med bytet av ventiler har gått snabbare än beräknat vilket innebär att vattnet är tillbaka. Däremot återstår en del isoleringsarbeten.

Följande parkeringsplatser är nu klara och ok att använda.

27, 28, 36, 39

28 Sep

Solfångarna

-

28 Sep

Taggsystem

-

26 Sep

Container

-