Repor på fönster

Nedan följer bakgrund och händelseförlopp kring repor på fönster.

Bakgrund:


- Fastigheten färdigställdes under början av 2014
- Hökerum Byggs representanter sitter i den så kallade ”interimsstyrelsen” innan medlemmarna på första årsstämman (hösten 2014) röstar fram en ”egen” styrelse
- Fastigheten och samtliga lägenheter besiktigas av en oberoende besiktningsman under våren 2014
- Besiktningsprotokollen skickas till interimsstyrelsen men distribueras/görs aldrig tillgängliga för respektive lägenhetsinnehavare

Händelseförlopp:


- Under våren 2015 hör upprörda medlemmar av sig till styrelsen. Anledningen är kort: ”vi har felanmält våra repiga balkongdörrar/fönster (hädanefter: ”rutorna”) till Hökerum Bygg men de vägrar göra något åt det”
- Det visar sig att den oberoende besiktningsmannen missat att notera de repiga rutorna på besiktningsprotokollen
- Hökerum Bygg informerar styrelsen att eftersom de repiga rutorna inte är med på besiktningsprotokollen (och att reklamationstiden på besiktningen gått ut – gick ut under tiden interimsstyrelsen var ansvarig) har de ingen skyldighet att byta rutorna och de är heller inte intresserade av att göra det
- Det uppstår en tvist om garantin på rutorna. Styrelsen hävdar att Hökerum visst måste åtgärda detta eller att besiktningsmannen är skyldig för att ha missat detta tydliga fel (försumlighet/tjänstefel)
- Efter konsultation med Bredablick och deras jurist får vi beskedet att Hökerum har rätt. De har inga skyldigheter att byta ut rutorna och att gå på en oberoende besiktningsman är i princip lönlöst
- Styrelsen inleder en dialog med Hökerum och besiktningsmannen. Båda parterna är totalt oförstående men efter ett möte på plats svänger man.
Varken Hökerum eller besiktningsman vill erkänna att de gjort fel men kan tänka sig att åtgärda rutorna för ”goodwill” (mellan raderna ett indirekt erkännande).
- För att förstå omfattningen (vilka medlemmar är drabbade) skickade Hökerum en felanmälningslista där samtliga som klagat på sina rutor var noterade (sommaren 2015, dvs drygt 1,5 år efter inflytt). Dessutom slås det upp information i samtliga trapphus
- Styrelsen förhandlar fram en uppgörelse med Hökerum och besiktningsmannen som anses som en bra deal (konsultation med Bredablick) och klubbas på ett styrelsemöte. Alla som anmält sina rutor som en garantibrist får de bytta trots att det saknas ”laglig rätt”. Båda parterna är noga att poängtera att detta görs av ”goodwill” och inget annat.

Sammanfattningsvis:


Eftersom de repiga rutorna inte var med på garantibesiktningen som genomfördes saknades laglig rätt att kräva Hökerum på garantin, varken då eller vid 2-årsbesiktningen. Skulle styrelsen ha blivit felinformerad är det naturligtvis djupt beklagligt.

Skulle någon ha missat att anmäla sina repiga rutor är detta också beklagligt. 
Styrelsen förhandlade fram en uppgörelse som, baserat på informationen som fanns
vid tidpunkten, var väldigt fördelaktig för föreningen (det hotades från medlemmarnas håll att hela föreningen skulle stämmas och stå för hela kostnaden att byta de repiga rutorna, Hökerum skulle stämmas, besiktningsman skulle stämmas etc.)
28 Maj

Uppdaterat gruppavtal med Tele2

Avtal

27 Nov

Cykelrensning

Cykelrensning

11 Okt

Avgiftshöjning 2024

Avgiftshöjning 2024