Ombyggnation av gästrummen i hus 2

-

Efter godkänt beslut på föreningsstämman kommer nu ombyggnation av gästrummen i hus 2 påbörjas. 

Gästrum 1 och 2 kommer då slås samman till ett större gästrum.

Arbetet utförs under perioden 15/1 - 15/2

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen

 

 

21 Dec

Miljörum

-

21 Dec

Ombyggnation av gästrummen i hus 2

-

18 Dec

Varning för "Seniorhantverkarna"

-