Odlingslådor

-

Hej,

Vi skulle behöva veta vem som har hand om vilken odlingslåda.

Vänligen skicka ett mejl där ni anger ert lådnr + namn till styrelsen@brfankarparken.se

Alternativt lämna en lapp med uppgifterna i styrelsens postlåda i hus 2.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

2 Maj

Odlingslådor

-

28 Apr

Uppdatering gällande injektering i fastigheten

-

28 Apr

Information årsstämma 2021

-