Kallelse till stämma

Styrelsen kommer kalla till stämma torsdagen 12 mars 2020


För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman skall dessa vara styrelsen tillhanda senast 1/2 2020.
Mall för motionens utförande finner ni nedan.

Frågor som inte motionerats i tid kommer ej att behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer att vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens mail styrelsen@brfankarparken.se alternativt lämnas i styrelsens brevlåda, Västra Varvsgatan 16 A.

Motionsmall:


Motioner till Brf Ankarparken
Datum:
Motionär/motionärer:
Lägenhetsnummer:

Rubrik - Informativ och tydlig
Bakgrund - Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget
Motivering - Beskriv problemet och varför det finns behov av att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem
Förslag till beslut/yrkande - Beskriv förslag till beslut/yrkande

Bifoga eventuella bilagor.
27 Jan

Kallelse till stämma

Styrelsen kommer kalla till stämma torsdagen 12 mars 2020

27 Jan

Cykelrensning

Malmö Återvinningsförening kommer att utföra en cykelrensning på Brf Ankarparken

10 Jan

Kö till våra parkeringsplatser

Vi har för närvarande kö till våra parkeringsplatser i garaget. Det finns dock möjlighet att hyra andra parkeringsplatser i västra hamnen, se exempelvis nedan information från en annan förening: Just nu så välkomnar vi intresseanmälningar till lediga parkeringsplatser på Ankarsgatan, beläget nära Turning Torso. Vi erbjuder även laddstationer till elbilar. För frågor eller mer information så är ni välkomna att kontakta mig via PM: bremberg76@msn.com Mvh Henrik Parkeringsansvarig Skansen 3